Centrum kolegiální podpory polytechnického vzdělávání

Učitelky z MŠ Lazaretní se zapojily do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Projekt bude realizován v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.