MŠ Lazaretní

Centrum kolegiální podpory polytechnického vzdělávání

Učitelky z MŠ Lazaretní - Zdeňka Pešková a Alena Ditrychová se zapojily do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Projekt bude realizován v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

  • Vytvoření funkční sítě mateřských škol napříč ČR - sdílení zkušeností, inspirace, diskuze, příklady dobré praxe
  • Zvýšení úrovně profesních kompetencí pedagogů MŠ + zvýšení mentorských kapacit v MŠ - polytechnické vzdělávání v MŠ
Realizace:
Od března 2018 se v MŠ Lazaretní budou setkávat učitelé MŠ, ZŠ a další pracovníci ze vzdělávacích center a  organizací pro děti předškolního věku. Budou si vyměňovat zkušenosti, nápady, příklady dobré praxe a náměty na realizaci polytechnické výchovy. Setkání budou probíhat jednou měsíčně - vždy druhou středu v měsíci od 16:00 do cca 18:00.  Celkem v MŠ proběhne 18 setkání. Každé setkání bude zaměřeno na jinou oblast / téma polytechnické výchovy.

Více informací naleznete v přiloženém souboru. Nebo na facebookových stránkách https://www.facebook.com/MSLazaretni/