Projekty

Hravé tvoření

Tento projekt byl financován částkou 22.790,-Kč z dotace poskytnuté z ropočtu Plzeňského kraje.

Z této částky se nám podařilo vybavit pracoviště mateřské školy v Jesenická 11, Ke Špitálskému lesu 3 a Lazaretní 25 masivními pracovními stoly fy. Nomiland. Ke stolům byly na pracoviště Lazaretní 25 a Ke Špitálskému lesu nakoupeny sady funkčního dětského nářadí. Ze zbývající částky byly na třídy nakoupeny 2 stavebnice GEORELLO.

Na pracovišti Jesenická 11 a Lazaretní 25 děti stoly plně využívají nejen při činnostech spojených s polytechnickou výchovou. Při sestavování masivních pracovních stolů byli nápomocni rodiče v rámci společných akcí tříd.

Na pracovišti Ke Špitálskému lesu 3 budou s ohledem na rekonstrukce a stavební práce tyto stoly využity až při vzniku dětské venkovní dílny za spodní budovou. Na projektování a dovybavení nářadím a spotřebním materiálem se podílí děti, kolektiv pracoviště a Spolek rodičů a příznivců MŠ - vady řeči. Tato dílna nabyde plné funkčnosti dle představ dětí a dospěláků na jaře 2017.

Za přispění tohoto projektu na polytechnickou výchovu můžeme u našich dětí dalšími způsoby rozvíjet: hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj náhradních kompenzačních smyslů, haptiku. Děti mají tak větší možnost seberealizace a zapojení ve společnosti.