Projekty

Jen předpověď počasí k pěstování nestačí

Projekt bude realizován ve školní roce 2017/2018 a 2018/2019 na pracovištích Ke Špitálskému lesu 3 a Lazaretní 25 za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad "Nás učí příroda"

Cíl projektu:

Cílem projektu je přiblížit dětem zákonitosti přírody pojící se k podnebí, počasí, intenzitě slunečního záření, srážkám - vodě v jakýchkoliv podobách. Chceme jim ukázat a prožívat s nimi důkazy o významu vody pro lidský život a kam všude v rámci běžného lidského života voda zasahuje. Do realizace chceme opět zapojit i rodiče a další rodinné příslušníky, aby své poznání děti prožívaly nejen s námi, ale i se svými nejbližšími. Naučit nejen děti, ale i rodiče šetřit s pitnou vodou a lépe využívat vodu dešťovou - při zahradnických pracech. Prostřednictvím exkurzí a vzdělávacích programů mimo mateřskou školu chceme ukázat dětem jiné způsoby prezentace a prožití důležitosti vody a počasí pro lidi. Proto plánujeme exkurzi do Science Techmania Center na stálou expozici "VODA", kde si děti budou moci vyzkoušet a prožít pokusy s vodou a budou moci vidět konkrétně na modelu koloběh vody. V rámci vzdělávacího programu v Újezdu nade Mží si zase vyzkouší, co vše je v přírodě zapotřebí k tomu, aby si mohly doma ukrojit krajíc chleba.

Jeden z našich stromů chceme využít jako základnu pro meteostanici, kde budou umístěny přístroje a pomůcky na měření, tabule na zapisování pozorovaných jevů během daného měsíce. Tyto podklady budou dále využity pro další činnosti s dětmi, vyvozování zákonitostí a jako připrava pro vydání "Kalendáře přírody MŠ".

Pro naše aktivity na vyrábění a vaření budeme využívat naší venkovní dílnu a kuchyňku, kterou jsme si v letošním školním roce vybudovali a vybavili společně s rodiči dle představ dětí a nás. Abychom ji mohly plně využít pro naše plány, chceme ji v tomto projektu dovybavit několika spotřebiči pro další přímé zpracování toho, co si nejen díky naší píli a podmínek počasí vypěstujeme. V tomto směru je našim cílem zapojit rodinné příslušníky dětí do vedení dílniček či vaření v kuchyňce (babičky, dědečky, rodiče). Naší představou je, že se na výrobě a vaření budou dle svých možností podílet, budou prožívat s dětmi jejich objevování a zvládání nového, radost z činnosti, společné práce.

Naším cílem je také naučit děti systematické pozorování, využít získaných poznatků k praktickým činnostem (pěstování a další zpracování), používat meteopomůcky. Nedílnou součástí tohoto projektu bude také naučit se trpělivosti, ohleduplnosti a spolupráci.

Harmonogram projektu:

Září 2017
- seznámení rodičů s projektem na Školkové schůzce
- přednáška - využití dešťové vody a koloběh vody
- pokusy s vodou
-výroba polní kuchařky (sběr receptů pro vydání, které se budou každý měsíc vařit za spoluúčasti maminky/ babičky ve venkovní kuchyni v kotlíku)
-první společné vaření

ŘÍJEN 2017
- Výroba DRAKA - spolupráce s rodiči
- vítr - drakiáda
- babiččin bylinkový čaj - společná příprava, využití bylin z bylinkového záhonu, vaření čaje ve venkovní kuchyňce v kotlíku
-druhé společné vaření dle domácího receptu - švestkové dobroty
-realizace meteostanice - stavba a vybavení
- seznámení s meteostanicí (proč ji máme, k čemu slouží - pojmy: Aktuální stav počasí, měření srážek, měření síly větru, ČAS - roční období, měsíc)

LISTOPAD 2017
- zamykání zahrady - tvořivá dílna s rodiči, výroba větrníků
- návštěva meteostanice KOŠUTKA
- práce na zahradě
- sběr ovoce ze sadu - zpracování - křížaly navlékání na nit
-třetí vaření - s využitím plodů ze zahrady (dýně), pečení brambor

PROSINEC 2017
-sníh - pevné skupenství vody
-stavby ze sněhu a ledu
-hry na sněhu, sportování na sněhu
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek - začátek sběru podkladů pro roční kalendář přírody
-vánoční jarmark - prodej bylinných polštářků z levandule z naší zahrady
-zpívání koled u vánoční jedle - vaření ovocného a pečeného čaje ke koledám
-čtvrté vaření

LEDEN 2018
-voda - změny skupenství vody - pevné, kapalné, plynné - přednáška spojená s pokusy
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek
-páté vaření - vitamíny v zimě - téma "zelí, kompoty"
-výroba štítků z keramiky k rostlinám (hlína - vztah - voda/vysoušení/pálení)
-výroba třídních záhonů z palet - spolupráce s rodiči a příznivci MŠ
-nákup pařeniště

ÚNOR 2018
-karneval - téma počasí, voda
-exkurze do techmania science center - expozice "VODA"
-nenahraditelnost a význam vody
-nákup semen pro pěstování na záhoncích
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek
-šesté vaření - téma "masopust"
-pranostiky - moudrost našich předků

BŘEZEN 2018
- založení třídních záhonů - pěstování, průběžné pozorování vlivu srážek na růst plodin
-pěstování sazenic na třídách v truhlíku - klíčení hrachu, čočky, osení, řeřichy
-velikonoční jarmark - prodej prvních jarních pěstitelských úspěchů
-jarní květiny, osení, pletení pomlázek - probouzení zahrady naší školky, využití prvních poslů jara k přípravě na velikonoce
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek
-sledování počasí - TV, poslech na rádiu - význam, porozumění obsahu
-exkurze/přednáška ČHMÚ Plzeň
-jarní tání - záplavy
-sedmé vaření - téma "velikonoční dobroty 1"

DUBEN 2018
-exkurze do zahradnictví - AAA květiny, zahradnictví P. Kuldy - spojená s přednáškou a nákupem semen a sazenic pro pěstování
-odemykání zahrady - práce s rodiči na zahradě, prořezávání, obnova původních a realizace nových přírodních prvků na zahradě (sud/nádrž na vodu na srážky)
-sběr vrbových šlahounů z vrboviště, oplétání nádob na vodu vrbovými pruty (dle dorůstání šlahounů na vrbovišti a v bylinkovém záhoně bude proplétání probíhat postupně během vegetačního období)
-aprílové "bláznivé" počasí - přiblížení pojmu
-vítr teplý x studený
-práce na záhonech - sázení salátů, polníčků, přesazování sazenic z truhlíků do záhonu
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek
-osmé vaření - téma "velikonoční dobroty 2"

KVĚTEN 2018
- práce na záhonech na zahradě
-ochrana vody a vodních toků - exkurze do vodárny Plzeň, DES TOP - p. Makoň
-meteorologická přednáška
-deváté vaření - sběr pampelišek - výroba medu, saláty z ředkviček, z různých druhů salátů
-výroba misek/hrnků z keramiky odléváním do sádrových forem - rozmíchání hmoty, odlévání, odpouknutí od formy, proces sušení a vypalování
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek

ČERVEN 2018
-výroba smothie, ovocných salátů ve venkovní kuchyňce
-bouřka - jak vzniká, znaky léta, počasí
-návštěva statku Újezd nade Mží - pečení chleba
-pohádkový les/ víkend otevřených zahrad - akce pro veřejnost
-desáté vaření - pečení placek, vaření jahodové marmelády
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek

ČERVENEC, SRPEN 2018
- o prázdninách budou probíhat údržbové práce v areálu MŠ, v případě prázdninového provozu bude zahrada využívána dětmi včetně sklizně zralých plodů, jejich využití a konzumace, hry s vodou, pozorování počasí, vliv nedostatku srážek na zahradu (usychání, nutnost zalévání rostlin...)
-vaření marmelády - rybíz, maliny

ZÁŘÍ 2018
- seznámení nových rodičů s probíhajícím projektem na školkové schůzce
-babí léto v MŠ
-sklizeň na bylinkovém záhoně
-jedenácté vaření - pečení pizzy s bylinkami
-poznávání druhů ovoce a některých bylinek dle vzhledu, chuti a hmatu
-pozorování a zapisování srážek

ŘÍJEN 2018
-dvanácté vaření - pečení jablečných závinů, švestkových koláčů dle rodinných receptů
-zamykání zahrady - zazimování zahrady
-sběr plodů z ovocného sadu, sběr šípků na čaj - sušení
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek
-pozorování větru, rozlišování síly - vánek, vítr, silný vítr, vichřice
-pozorování oblaků - rozvoj fantazie - můj mrak vypadá jako...
-drakiáda - pouštění draků

LISTOPAD 2018
-sběr naměřených hodnot, začátek realizace projektového kalendáře přírody na základě průběžných měření
-období dešťů - kaluže, bláto, mlha - jak vzniká
-třinácté vaření - mrkvové a bramborové dobroty
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek
-sběr brambor
-výtvarničení s bramborovými tiskátky - výroba ubrousků
-dílna - oprava krmítek, výroba nových - ve spolupráci s rodiči

PROSINEC 2018
-první sníh - jak vzniká, vlastnosti
-čtrnácté vaření - pečení tradičního i netradičního cukroví
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek
-dílna - výroba adventních věnců
-vánoční jarmark
-společné vánoční zpívání u školkové jedle - vaření ovocných čajů, ochutnávka cukroví

LEDEN 2019
- pokusy se sněhem - tání, mrznutí
-patnácté vaření - zimní opékání vuřtů a brambor, šípkový čaj
-dílna - řezání dříví na vaření a opékání
-rozdíly - suché x mokré dřevo
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek
-vydání kalendáře přírody naší MŠ 12/17 - 01/19

ÚNOR 2019
-šestnácté vaření - pečení placek z brambor a masopustních dobrot
-masopust ve školce
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek
-výroba misek pro maminky z keramiky

BŘEZEN 2019
-pozorování probouzení přírody - vliv vody na přírodu
-tisk a vazba "Dílničky" - pracovních postupů výrobků dětí v MŠ
-příprava třídních záhonků, jarní práce na zahradě, pěstování na třídách - truhlíky
-sedmnácté vaření - "velikonoční dobroty 3"
-pozorování a zapisování počasí, měření srážek
-odemykání zahrady - jarní práce na zahradě, úpravy přírodníh prvků, akce s rodiči

DUBEN 2019
- osmnácté vaření na přání dětí - co nám nejvíce chutnalo (uzavření polní kuchařky s rodinnými recepty našich dětí)
-tisk a vazba "Kuchařka MŠ"
-osázení misek pro maminky maceškami
-sázení bylinek do připravených záhonů