Projekty

Minigrant Veolia

P. Ing. Kretek nás navrhl do výše uvedeného minigrantu za přispění NF Zelený poklad. Obdrželi jsme částku 20.000,-Kč na realizaci přírodní divadlo, které v rámci projektu "Děti-živé květiny země" navrhla architektka Jana Kadlecová.

Vlastní realizace:

9.10. 2013
závoz stavebního materiálu

11.10. 2013
vyměření a zemní práce

12.10. 2013
brigáda rodičů a příznivců MŠ vady řeči - založení prvních dvou řad hlediště, úprava okolního terénu vybagrovanou hlínou

21.10. 2013
brigáda - založení třetí řady hlediště, dostavba prvních dvou řad do požadované výšky

9. a 10.11. 2013
brigáda - dostavba hlediště

1. a 16.5. 2014
montáž lavičkových prken v hledišti

24.5. 2014
zabetonování dubových palisád - jeviště divadla

v průběhu května:
sbírka prostěradel na oponu, strany a zadní části jeviště, malby jednotlivých částí realizovány třídami

14.6. 2014
slavnostní otevření divadla představením "Pohádečky" divadelního spolku Jezírko v rámci Víkendu otevřených zahrad