Projekty

Motýlí farma

Projekt byl realizován ve školní roce 2015/2016 pracovištěm Jesenická 11 za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad "Nás učí příroda"

Cíl projektu:
V části z jedné heren vybudování malého terária pro líhnutí motýlích larev, na školní zahradě vytvoření zákoutí s kvetoucími keři a stromy, kde by bylo možné pozorovat motýly a další hmyz v jejich přirozeném prostředí. Cílem je podnítit a podpořit v dětech touhu poznávat přírodu a vytvořit si k ní trvalý a pozitivní vztah. Do vybudování farmy a zákoutí budou zapojení nejen zaměstnanci mateřské školy s dětmi, ale i rodiče dětí a příznivci mateřské školy.

Popis:
Motýlí terárium - do herny bude umístěn látkový válec, ve kterém pro housenky budou připraveny květiny , na nich budou umístěny larvy. Během doby přibližně tří týdnů budou všichni společně sledovat proměnu kukel v motýly. Motýly budeme krmit, pozorovat, sledova jejich vývoj. Potom budou vypuštěni na zahradu na kvetoucí keře.

Kout s kvetoucími keři - na školní zahradě ležící ve vnitrobloku sídliště Lochotín mezi panelovými domy chceme vytvořit vhodné prostředí na to, aby se k nám naši motýli po vypuštění vraceli, proto chceme vysadit několik keřů, protože máme na zahradě jen několik jehličnatých a listnatých stromů. Vybrali jsme takové keře, které nekvetou současně, ale postupně od března do června. S dětmi budeme pozorovat postupné rozkvétání keřů a zároveň život hmyzu na nich a kolem nich, zejména chování motýlů. V blízkosti keřů chceme umístit přirodní učebnu - dřevěné stolky, na kterých budeme s dětmi malovat, modelovat a tvořit z hlíny - inspirací bude přímý kontakt se životem v našem kvetoucím zákoutí.

Sázení stromků, keřů a instalace zahradní pozorovatelny (učebny) provedeme svépomocí. Děti budou mít možnost sledovat postup prací, zapojit se včetně péče o keře.

Popis projektu včetně harmonogramu a aktivit pro jednotlivé měsíce:

Září:

 • seznámení rodičů s projektem na třídních schůzkách
 • založení koutku na zahradě s keři, brigáda s rodiči
 • péče o vysázené stromy a keře s dětmi
 • vytvoření přírodní učebny

Říjen:

 • soutěž "O nejkrásnějšího motýla" - volná tvorba, výstava prací
 • návštěva entomologických sbírek - Muzeum
 • pozorování hmyzu

Listopad:

 • koláž z přírodnin "Postýlka pro broučky z listů"
 • zazimování zahrady, úklid
 • "Zavírání zahrady" - stopovačka, tvoření domečku pro broučky z přírodnin na zahradě

Prosinec:

 • návštěva Akva-tera Palackého nám.
 • "Zimní zahrada" - malba temperovými barvami - kmeny, polepení vlizelínem (sníh)

Leden:

 • četba z knihy "Broučci" Jan Karafiát
 • práce s encyklopediemi hmyzu, názvy, srovnávání způsobu života
 • návštěva knihovny - publikace a knihy o hmyzu
 • hmyz - výtvarné techniky

Únor:

 • výroba hmyzu z papírových ruliček
 • karneval - téma "Motýli a jejich kamarádi"
 • pozorování mravenců
 • "Motýlí větev" - tvoření z papíru

Březen:

 • "Otvírání zahrady" - jarní úklid, úprava a dovýsadba do přírodní učebny
 • pozorování ploštic
 • pozorování kvetoucí vrby

Duben:

 • kvetoucí keř - malování na zahradě
 • pozorování rozkvetlé magnólie a hmyzu okolo - vytvoření fotoseriálu
 • výroby motýlích kukel - technika kašírování
 • výlet do botanické zahrady

Květen:

 • malování mravenců v trávě
 • pozorování kvetoucího šeříku, hmyzu okolo něho
 • instalace domečku pro čmeláka na zahradě
 • pozorování hmyzu
 • návštěva zahrady zámku Kozel
 • realizace látkového válce na třídě, pozorování kukel v látkovém válci, vypuštění na zahradu

Červen:

 • pozorování a malování motýlů na motýlím keři
 • pozorování čmelínu a jeho obydlování
 • práce s keramickou hlínou na zahradě - motýli, čmeláci a další hmyz
 • fotografování motýlů, určování druhu podle encyklopedie, realizace výstavy s popisky
 • exkurze na Motýlí farmu u Františkových Lázní
 • pozorování kukel motýlů, vypouštění do zahrady (dle aktuálního stavu pokračování z května)

Červenec, srpen:

údržba přírodní učebny a pozorování v návaznosti na prázdninový provoz

Září:

 • přivítání nových kamarádů ve školce
 • seznámení nových rodičů s projektem a prokračováním aktivit navazujících na projekt