Pracoviště Jesenická 11

MŠ Jesenická

Elokované pracoviště Jesenická 11 najdete v městské čtvrti Lochotín. Třídy jsou umístěné v pronajatém pavilonu 91. mateřské školy Plzeň.

Děti se vzdělávají ve 2 třídách. V 1. třídě (A) jsou zařazeny děti s vadami řeči mladší 5 let a děti s více vadami od 3 do 7 let. Ve 2. třídě (B) jsou zařazeny děti s vadami řeči, popř. děti s jiným zdravotním postižením starší 5 let.