Pracoviště Lazaretní 25

MŠ Lazaretní

Pracoviště mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči najdete v Plzni- Doubravce, Lazaretní 25, rovněž v dosahu MHD. Poloha umožňuje pobyt dětí na zahradě školy, vycházky do blízkého okolí - povodí Berounky.

Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou, děti se účastní perličkových koupelí a nápravně rehabilitačního cvičení v nemocnici U sv. Jiří. Navštěvují koncerty, divadelní představení, výstavy.

Hlavními cíli je kromě prioritního poslání - tyflopedické a logopedické péče - intenzivní spolupráce rodiny a školy (společné akce, tvořivé dílny, jarmark).

Děti jsou dle počtu přihlášených pro daný školní rok umístěny v 1 nebo 2 třídách.