Projekty

Ohýbej se jazýčku

Projekt vznikl v rámci rozvojového programu MŠMT : "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014". Projekt, který nese stejný název jako náš ŠVP, byl podpořen a my tak můžeme za částku 50.000,-Kč vybavit pracoviště mateřské školy - vady řeči a mateřské školy pro zrakově postižené logopedickými pomůckami pro kolektivní a individuální logopedickou péči.

Harmonogram realizace projektu:

  • 03-04/2014 výběr logopedických pomůcek
  • 05-07/2014 nákup pomůcek
  • 09/2014 - samotné využití pomůcek pedagogy na jednotlivých pracovištích


Z této finanční podpory byly zakoupeny pomůcky:

  • 2x TABLET pro využití při náhradním komunikačním systému
  • 1x soubor JAZYK A ŘEČ
  • 1x Demonstrační obrázky
  • 1x rotavibrátor
  • odborná literatura k orofaciální regulační terapii

Od září 2014 využívá třída A v Jesenické 11 a třída Mravenců tablet. V současné době dochází do těchto tříd i děti bez jakéhokoliv komunikačního kanálu, porozumění řeči. Tablety zakoupené z projektu využívají pedagogičtí pracovníci k rozvoji komunikace a ke komunikaci. Na tabletech dle kontrétních potřeb vznikají obrazové slovníky pro jednotlivé děti a programy pro navázání a rozvoj řeči.

Demonstrační obrázky, soubor JAZYK A ŘEČ a rotavibrátor využívají na pracovišti V Lazaretní 25.

Odborná literatura k orofaciální regulační terapii je k dispozici všem školním logopedům v našem zařízení.