Organizace dne v MŠ


6,00 - 8,00  příchod dětí dle provozu jednotlivých pracovišť

8,45 /9,00 - 9,15 /9,30 svačina

-  volná hra

- od 7 hodin probíhají konzultační dny k logopedii s paní logopedkou a zapsanými rodiči a dětmi

-  od 8,00 hodin - ranní kruh, řízená činnost, kolektivní a individuální logopedická péče na jednotlivých třídách, rozcvičky a pohybové hry, volná hra

- pobyt venku - učitelé jednotlivých tříd si mohou korigovat pobyt venku dle počasí a aktivit s dětmi již od ranních hodin (cca 2 hodiny denně)

11,30 - 12,00  oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12,00 - 14,00 odpočinek - spaní / klidové činnosti

14,00 - 16,00 volná hra, činnosti dle výběru dětí - kresba, malba, knihy, časopisy, odpolední svačina, konzultační dny k logopedii vedené paní logopedkou s rodiči a dětmi 

Uvedené časy jsou pouze orientační, denní program se přizpůsobuje individuálním potřebám a možnostem dětí. Denní řád je pružný, do programu paní učitelky zařazují celoškolkové, třídní i mimoškolní akce, výlety, kulturní a sportovní akce apod. 

Časy se mohou lišit s ohledem na výše uvedené jak na jednotlivých pracovištích, tak i třídách.

Individuální logopedická péče na třídách probíhá od 7 hodin s paní logopedkou, od 8 hodin  hodin dle rozpisu tříd paní logopedkou a třídními učitelkami - logopedickými asistentkami. Na pracovišti Lazaretní 25 probíhá mezi 8 a 9 hodinou také tyflopedická péče pod vedením zdravotnice školy.