Projekty

Otevři vrátka

Název našeho projektu je odvozen od našeho ŠVP pro PV.

Projekt podpořený MŠMT rozvojovým programem "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016". Cílem projektu je dovybavení pracovišť mateřské školy a usnadnění intervence při komunikaci u dětí. Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 má celkem tři pracoviště mateřské školy. Dvě jsou zaměřena na vady řeči, jedno na zrakově postižené a zároveň vady řeči. Pracoviště mateřské školy jsou adekvátně personálně zajištěna, v současné době shledáváme nedostatky ve vybavení logopedickými pomůckami, které hojně využíváme, a proto je pro nás důležité je neustále doplňovat a obměňovat.
Právě pro zkvalitnění práce učitelek a usnadění komunikace dětem ná pomůže dovybavení pracovišť MŠ motivačními, stimulačními a podpůrnými pomůckami. Naše současné pomůcky vzhledem ke každodennímu využívání nejsou zcela funkční a jsou značně opotřebené.

Z požadované dotace 29.725,-Kč využívají děti v rámci individuální a kolektivní logopedické péče:

 • kompletní sady 16 pexes tématicky zaměřených
 • obrázkové kartičky
 • bzučáky, rotavibrátor
 • logopedické hry - "Zajíc v pytli" , "Zvuky - Bim bam", "Vůně - Nosíková" na rozvoj smyslů a "Krkouni - Zvířátka", "Krkouni - Příběhy pro maminku" pro rozvoj komunikace
 • logopedická pexesa R, Ř, L, CSZ, ČŠŽ, CSZ ČŠŽ, DTN ĎŤŇ, slovesa
 • logopedické naučné karty - předložky, nesmyslné obrázky, jak se to stalo
 • strukturované karty - dějové posloupnosti
 • dokreslovačky, hůlkové písmo
 • Motanice s krtečkem 1, 2
 • Obrázkové říkanky
 • CD ROM - Chytré dítě - Naslouchej a hrej si
 • Rámečky logico picolo a cvičné desky mini luk