Realizované projekty

Projekty

Projekt "Děti - živé květiny země" uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje (do 10/2013)

 • Jednalo se o vypracování projektové dokumentace a realizace části ekologické školní zahrady mateřské školy - vady řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň Doubravka.
 • Cílem projektu bylo přizpůsobit zahradu potřebám zdravotně postižených dětí, jejich rozvoji osobnosti, schopností a pro radost pohybu v přírodě.

Projekt "Ferda Mravenec a jeho kamarádi v HMYZÁRIU" (do 09/2013) pracoviště Ke Špitálskému lesu 3

 • Grantový program "Nás učí příroda" za finanční podpory Nadačního fondu "Zelený poklad" s podporou statutárního města Plzně
 • Cílem projektu bylo na školní zahradě vybudovat "Hmyzárium" a podnítit v našich dětech touhu poznávat přírodu a vytvořit si k ní trvalý, pozitivní vztah a zapojit se spolu s rodiči, personálem mateřské školy, příznivci naší školy na jeho vybudování. Hmyzárium bude postaveno svépomocí.
 • Projekt vyřešil otázky, jak našim dětem se zdravotním postižením přiblížit život hmyzu, broučků.

Projekt "Voda - zdroj života" (do 10/2014) pracoviště Ke Špitálskému lesu 3

 • Uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje
 • Tímto projektem došlo k realizaci zbývajícíh prvků při přestavbě školní zahrady na ekologickou školní zahradu. Byly vytvořeny prvky "Suchý rybník, Voda v lukách, Voda v lesích a pastvinách". Během školního roku 2014/2015 byly dokončeny všechny navržené prvky přestavby zahrady. Celá realizace přestavby probíhala svépomocí za přispění zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků, rodičů, dětí, dobrovolníků Škody Doosan a dalších příznivců MŠ.

Minigrant Veolia pracoviště Ke Špitálskému lesu 3

 • Podpořil naši přestavbu původní zahrady na ekologickou školní zahradu částkou 20.000,-Kč
 • Bylo vybudováno přírodní divadlo, které se slavnostně otevřelo 14.6.2014

Projekt "Smysluplná zahrada" pracoviště Lazaretní 25

 • Uskutečněn za finanční popory Nadačního fondu Zelený poklad
 • Cílem projektu byla přeměna školní zahrady na přírodní učebnu, která se stala nedílnou součástí výukových plánů MŠ a ZŠ. Smysluplná zahrada umožňuje výuku prostorové orientace za použití náhradního kompenzačního systému. Celá smyslová zahrada se skládá z několika částí - zahrady zvuků, chutí, vůní, barev a her. Jednotlivé části jsou protkány hmatovým chodníčkem. Zahrada je hernou, odpočívárnou a zároveň meditační zahradou dětí. Vybudováním smyslové zahrady jsme chtěli podnítit v našich dětech poznávání přírody jiným způsobem, prohloubit návaznost MŠ a ZŠ. Při budování se aktivně zapojili rodiče a zaměstnaci MŠ, jejich přátelé a dobrovolníci ze Škoda Doosan.

Projekt "Motýlí farma" pracoviště Jesenická 11

 • Realizován ve školním roce 2015/2016 za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad
 • Cílem projektu je vybudovat v části z jedné heren malé terárium pro líhnutí motýlích larev a na školní zahradě vytvořit zákoutí s kvetoucími keři a stromy, kde by bylo možné motýly a další hmyz pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Pracovníci tohoto pracoviště tak chtějí tímto způsobem v dětech podnítit a podpořit touhu poznávat přírodu a vytvořit si k ní trvalý a pozitivní vztah. Motýlí terárium bude látkový válec, ve kterém pro housenky budou připraveny květiny a na ně umístí larvy. Společně všichni budou sledovat proměnu kukel v motýly. Následně budou vypuštěni na zahradu na kvetoucí keře.

Nyní realizujeme:


Projekt "Jen předpověď počasí k pěstování nestačí" pracoviště Ke Špitálskému lesu 3 a Lazaretní 25

 • Realizován ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad
 • Cílem projektu je přiblížit dětem zákonitosti přírody pojící se k podnebí, počasí, intenzitě slunečního záření, srážkám - vodě v jakýchkoliv podobách.