Realizované projekty

Projekty

Kromě projektů vyhlášených MŠMT na podporu logopedické prevence, ze kterých jsme měli možnost 2x dovybavit všechna pracoviště naší mateřské školy pomůckami na logopedii, se zapojujeme také do projektů vyhlášených Plzeňským krajem, Magistrátem Města Plzně a NF Zelený poklad. Zde je několik ohlédnutí za našimi projekty:


Projekt "Děti - živé květiny země" uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje (do 10/2013)

 • Jednalo se o vypracování projektové dokumentace a realizace části ekologické školní zahrady mateřské školy - vady řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň Doubravka.
 • Cílem projektu bylo přizpůsobit zahradu potřebám zdravotně postižených dětí, jejich rozvoji osobnosti, schopností a pro radost pohybu v přírodě.

Projekt "Ferda Mravenec a jeho kamarádi v HMYZÁRIU" (do 09/2013) pracoviště Ke Špitálskému lesu 3

 • Grantový program "Nás učí příroda" za finanční podpory Nadačního fondu "Zelený poklad" s podporou statutárního města Plzně
 • Cílem projektu bylo na školní zahradě vybudovat "Hmyzárium" a podnítit v našich dětech touhu poznávat přírodu a vytvořit si k ní trvalý, pozitivní vztah a zapojit se spolu s rodiči, personálem mateřské školy, příznivci naší školy na jeho vybudování. Hmyzárium bude postaveno svépomocí.
 • Projekt vyřešil otázky, jak našim dětem se zdravotním postižením přiblížit život hmyzu, broučků.

Projekt "Voda - zdroj života" (do 10/2014) pracoviště Ke Špitálskému lesu 3

 • Uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje
 • Tímto projektem došlo k realizaci zbývajícíh prvků při přestavbě školní zahrady na ekologickou školní zahradu. Byly vytvořeny prvky "Suchý rybník, Voda v lukách, Voda v lesích a pastvinách". Během školního roku 2014/2015 byly dokončeny všechny navržené prvky přestavby zahrady. Celá realizace přestavby probíhala svépomocí za přispění zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků, rodičů, dětí, dobrovolníků Škody Doosan a dalších příznivců MŠ.

Minigrant Veolia pracoviště Ke Špitálskému lesu 3

 • Podpořil naši přestavbu původní zahrady na ekologickou školní zahradu částkou 20.000,-Kč
 • Bylo vybudováno přírodní divadlo, které se slavnostně otevřelo 14.6.2014

Projekt "Smysluplná zahrada" pracoviště Lazaretní 25

 • Uskutečněn za finanční popory Nadačního fondu Zelený poklad
 • Cílem projektu byla přeměna školní zahrady na přírodní učebnu, která se stala nedílnou součástí výukových plánů MŠ a ZŠ. Smysluplná zahrada umožňuje výuku prostorové orientace za použití náhradního kompenzačního systému. Celá smyslová zahrada se skládá z několika částí - zahrady zvuků, chutí, vůní, barev a her. Jednotlivé části jsou protkány hmatovým chodníčkem. Zahrada je hernou, odpočívárnou a zároveň meditační zahradou dětí. Vybudováním smyslové zahrady jsme chtěli podnítit v našich dětech poznávání přírody jiným způsobem, prohloubit návaznost MŠ a ZŠ. Při budování se aktivně zapojili rodiče a zaměstnaci MŠ, jejich přátelé a dobrovolníci ze Škoda Doosan.

Projekt "Motýlí farma" pracoviště Jesenická 11

 • Realizován ve školním roce 2015/2016 za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad
 • Cílem projektu je vybudovat v části z jedné heren malé terárium pro líhnutí motýlích larev a na školní zahradě vytvořit zákoutí s kvetoucími keři a stromy, kde by bylo možné motýly a další hmyz pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Pracovníci tohoto pracoviště tak chtějí tímto způsobem v dětech podnítit a podpořit touhu poznávat přírodu a vytvořit si k ní trvalý a pozitivní vztah. Motýlí terárium bude látkový válec, ve kterém pro housenky budou připraveny květiny a na ně umístí larvy. Společně všichni budou sledovat proměnu kukel v motýly. Následně budou vypuštěni na zahradu na kvetoucí keře.

Nyní realizujeme:


Centrum kolegiální podpory polytechnického vzdělávání na pracovišti Lazaretní 25


Projekt "Jen předpověď počasí k pěstování nestačí" pracoviště Ke Špitálskému lesu 3 a Lazaretní 25


Projekt "Zdravě a hravě" na podporu aktivity v rámci mateřské školy - cvičení keltské jógy a návštěva solné jeskyně - realizace na všech třídách a pracovištích MŠ v kalendářním roce 2019