MŠ Špitálský les

Školní akce

V následujícím přehledu najdete akce společné, ale i jednotlivých tříd. V průběhu roku doplňujeme konkrétní termíny a časy tam, kde jsou nám potvrzeny pořadatelem až dodatečně. Do přehledu přidáváme i další akce dle nabídek, které dostaneme až v průběhu školního roku.

Divadelní představení :

D KLUB:

 12.11. 2018 - "PLECHA a NEPLECHA JDOU DO SVĚTA" - třída Myšky, Berušky 8,45 hod.

14.1. 2019 - "SLEPIČÍ POHÁDKA" - třída Myšáci, Sluníčka, Myšky, Berušky 8,45 hod.

- je-li začátek divadelních představení  v 8,45 hod., odchod z MŠ je v 8,00


DIVADLO ALFA:

Představení z nabídky divadla byly jednotlivými třídami objednány do průběhu celého školního roku. V návaznosti na zaslání pozvánek z divadla budou termíny upřesněny.

9.10. 2018 - "HONZA. HONZA? HONZA!" - třída Berušky

10.10. 2018 - "HONZA. HONZA? HONZA!" - třída Myšky

1.11. 2018 - "PERNÍKOVÁ CHALOUPKA" - třída Sluníčka

22.11. 2018 - "POHÁDKY OVČÍ BABIČKY" - třída Berušky

- vstupné 60,-Kč, začátek představení 9,00 hod., odchod z MŠ mezi 8,15-8,30 dle jednotlivých tříd

POLANOVA SÍŇ:

pouze třída MYŠKY:

25.9. v 9,00 "Veselá zvířátka" - vstupné 40,-Kč, doprava trolejbusem

19.11. v 8,45 "Zlobivá pohádka" - vstupné 40,-Kč, doprava trolejbusem

12.3. 2019 od 10,00 "Čertovské pohádky" - vstupné 40,-Kč, doprava trolejbusemKNIHOVNA BORY:

třída MYŠKY - "Nebojte se leporela" - 16.10. 2018


MATEŘSKÁ ŠKOLA:

- konkrétní termíny budou upřesněny:

Zamykání zahrady - 8.listopadu 2018 od 15 hodin v areálu zahrady

Mikuláš v MŠ - 5. prosince 2018

Vánoční jarmark - v úterý 4. prosince 2018 ve spolupráci se Spolkem rodičů a příznivců MŠ - vady řeči

Vánoční besídky a zpívání u jedličky - prosinec 2018

Velikonoční jarmark - březen 2019

Odemykání zahrady - duben 2019

Pohádkový les - květen/červen 2019

Loučení se školáky - červen 2019

VÝLETY A AKCE:

 - Zámecký statek Újezd nade Mží:

3.12. 2018 Advent na zámeckém statku - třída Myšáci, Sluníčka, Berušky

4.2. 2019 Masopust - co je to? - třída Myšky, Želvičky

11.4. 2019 Velikonoce na statku - třída Sluníčka, Myšáci

6.5. 2019 Jaro a mláďata na farmě - třída Myšky, Berušky, Želvičky

- keltská jóga v mateřské škole - pro předem přihlášené zájemce v návaznosti na domluvě tříd v průběhu školního roku - vede lektorka Mgr. Lenka Šroubková, MBA, bližší informace ke keltské józe na webových stránkách:

(https://zdrave-a-vesele.webnode.cz)  

- solná jeskyně - Chodské náměstí - třídy Berušky a Myšky - každý čtvrtek od 4.10. 2018 

                                                              třídy Myšáci a Sluníčka - každé úterý od 2.10. 2018

- rehabilitační cvičení a perličky v Nemocnici U Sv. Jiří - dle dispozic jednotlivých tříd v průběhu školního roku:

- předplavecký výcvik: každou středu od 6.2. 2019 - do 26.6. 2019 pro přihlášené děti ze tříd  Berušky, Myšky, pro absolvování výcviku je nutný souhlas a potvrzení dětského lékaře