MŠ Špitálský les

Školní akce

V následujícím přehledu najdete akce společné, ale i jednotlivých tříd. V průběhu roku doplňujeme konkrétní termíny a časy tam, kde jsou nám potvrzeny pořadatelem až dodatečně. Do přehledu přidáváme i další akce dle nabídek, které dostaneme až v průběhu školního roku.

Divadelní představení :

D KLUB:

 12.11. 2018 - "PLECHA a NEPLECHA JDOU DO SVĚTA" - třída Myšky, Berušky 8,45 hod.

14.1. 2019 - "SLEPIČÍ POHÁDKA" - třída Myšáci, Sluníčka, Myšky, Berušky 8,45 hod.

18.3. 2019 - "ČERT A KÁČA" - třída Berušky a Sluníčka 8,45

20.5. 2019 - "ČERVENÁ KARKULKA" - třída Myšáci a Sluníčka

- je-li začátek divadelních představení  v 8,45 hod., odchod z MŠ je v 8,00


DIVADLO ALFA:

Představení z nabídky divadla byly jednotlivými třídami objednány do průběhu celého školního roku. V návaznosti na zaslání pozvánek z divadla budou termíny upřesněny.

9.10. 2018 - "HONZA. HONZA? HONZA!" - třída Berušky

10.10. 2018 - "HONZA. HONZA? HONZA!" - třída Myšky

1.11. 2018 - "PERNÍKOVÁ CHALOUPKA" - třída Sluníčka

22.11. 2018 - "POHÁDKY OVČÍ BABIČKY" - třída Berušky

28.5. 2019 - "KOLÉBÁ SE VELRYBA" - třída Berušky a Myšky

- vstupné 60,-Kč, začátek představení 9,00 hod., odchod z MŠ mezi 8,15-8,30 dle jednotlivých tříd

POLANOVA SÍŇ:

pouze třída MYŠKY:

25.9. v 9,00 "Veselá zvířátka" - vstupné 40,-Kč, doprava trolejbusem

19.11. v 8,45 "Zlobivá pohádka" - vstupné 40,-Kč, doprava trolejbusem

8.3. 2019 od 10,00 "Doktor Bolíto" - vstupné 40,-Kč, doprava trolejbusem


KNIHOVNA BORY:

třída MYŠKY - "Nebojte se leporela" - 16.10. 2018


MATEŘSKÁ ŠKOLA:


Zamykání zahrady - 8.listopadu 2018 od 15 hodin v areálu zahrady

Mikuláš v MŠ - 5. prosince 2018

Vánoční jarmark - v úterý 4. prosince 2018 ve spolupráci se Spolkem rodičů a příznivců MŠ - vady řeči

Vánoční besídky a zpívání u jedličky - 18. prosince 2018

Velikonoční jarmark -   11. dubna  2019 od 12 do 16 hodin

Odemykání zahrady - 16. dubna 2019 od 15,30 hodin

Pohádkový les - sobota 18. května 2019 od 9 do 10 hodin start pohádkové trasy s názvem "Putování za sluníčkem", akce do 14 hodin

Víkend otevřených zahrad - 8. června 2019, od 9,00 do 14,00 hod. zahrada zpřístupněna zájemcům o prohlídku školní zahrady, bez doprovodného programu

Loučení se školáky - 24. června 2019 - třída Berušky a Myšky

VÝLETY A AKCE:

 - Zámecký statek Újezd nade Mží:

3.12. 2018 Advent na zámeckém statku - třída Myšáci, Sluníčka, Berušky

22.2. 2019 Masopust - co je to? - třída Myšky, Želvičky - doprava hrazena z projektu NF Zelený poklad

6.5. 2019 Jaro a mláďata na farmě - třída Myšky, Berušky, Želvičky, Myšáci

- 18.3. 2019 - stopovačka s p. Makoněm kolem Berounky (akce z projektu NFZelený poklad) proběhne ve dvou skupinách - 9,00 třída Myšky a Želvičky z Lazaretní, 10,00 - třída Berušky a Sluníčka

- keltská jóga v mateřské škole - během jara 2019 probíhá cvičení na všech třídách z grantu MONETY Money Bank a.s. - jógu vede lektorka Mgr. Lenka Šroubková, MBA, bližší informace ke keltské józe na webových stránkách:

(https://zdrave-a-vesele.webnode.cz)  

- 14.5. 2019 - výlet do ZOO Plzeň - třída Myšáci, Sluníčka, Berušky - odjezd společným autobusem od MŠ

- solná jeskyně - z grantu MONETA Money Bank a.s. bude hrazen pobyt všem dětem v solné jeskyni na Chodském náměstí - třídy Berušky a Myšky - podzim 2019 

                                                     - třídy Myšáci a Sluníčka - podzim 2019

- rehabilitační cvičení a perličky v Nemocnici U Sv. Jiří - dle dispozic jednotlivých tříd v průběhu školního roku:  třídy Myšky a Myšáci - duben/květen 2019

- předplavecký výcvik: každou středu od 6.2. 2019 - do 26.6. 2019 pro přihlášené děti ze tříd  Berušky, Myšky, pro absolvování výcviku je nutný souhlas a potvrzení dětského lékaře