Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, je navíc doplněn o oblast intenzivní řečové výchovy u dětí s těžkou vadou řeči a o rozvíjení náhradního kompenzačního systému u dětí s tyflopedickou a pleoptickou péčí. V rámci intenzivní řečové výchovy probíhá kolektivní a individuální logopedická péče zaměřená na prevenci, reedukaci a kompenzaci vad řeči. Děti, které mají doporučení ke vzdělávání podle Individuálního vzdělávacího plánu a s dodatečným odkladem školní docházky, se vzdělávají podle tohoto plánu, který vypracují na základě žádosti zákonných zástupců třídní učitelé ve spolupráci s příslušným školským poradenským zařízením.

Školní vzdělávací program mateřské školy "Otevři vrátka a pojď..." pracovišť Jesenická 11, Ke Špitálskému lesu 3, Lazaretní 25 pro období 1.9. 2016 až 31.8. 2020 je dostupný na všech pracovištích. Pro otevření zde klikněte na odkaz: