Speciálně pedagogické centrum

SPC

SPC je součástí speciální mateřské školy pro děti s vadami řeči. Zabezpečuje péči o děti ve věku 3 - 18 let. V SPC pracují speciální pedagogové - logopedi a psycholog. Předmětem logopedické péče SPC jsou děti s narušenou komunikační schopností a logopedická prevence u intaktních dětí.

Činnost Speciálně pedagogického centra (SPC) je zaměřena na integrované děti s vadami řeči v mateřských a základních školách, děti v péči rodiny. Pracovníci SPC (logoped, psycholog) poskytují odborné vyšetření dětí s komunikativními potížemi, ambulantní logopedickou péči, nápravné programy pro děti se specifickými poruchami učení, konzultace a metodickou pomoc rodičům, učitelům a vychovatelům těchto dětí.

K návštěvě Speciálně pedagogického centra není třeba doporučení lékaře, centrum je tu pro všechny, kteří potřebují radu, pomoc. Dětí s komunikativními problémy stále přibývá. V otázce řešení tohoto problému má odpověď speciání mateřská škola pro děti s vadami řeči a její Speciálně pedagogické centrum.

Sídlo: Ke Špitálskému lesu 3, 312 00 Plzeň