Spolek rodičů a příznivců MŠ

Spolek rodičů

Rodiče dětí a příznivci naší mateřské školy iniciovali vznik "Občanského sdružení rodičů a příznivců MŠ - vady řeči" pracovišť Ke Špitálskému lesu 1050/3, Plzeň-Doubravka a Jesenická 11, Plzeň-Lochotín se sídlem Ke Špitálskému lesu 1050/3, Plzeň-Doubravka, 312 00.

Registrace sdružení byla provedena dne 12.11. 2012 pod č.j. VS/1-1/90853/12-R, IČO 012 242 98 Ministerstvem vnitra.

Rozhodnutí o registraci Finančním úřadem v Plzni dne 30.11. 2012, DIČ: CZ01224298.

Bankovní účet založen u Fio banky, pobočka Prešovská ul., číslo účtu: 2400362528/2010.

V prosinci 2015 byl zaslán Krajskému soudu v Plzni návrh na změnu v rejstříku spolků včetně nových stanov a s potřebnými přílohami. V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 6470 se vymazal původní název a zapsal název nový "Spolek rodičů a příznivců MŠ - vady řeči"

V návaznosti na průběh schůze dne 12.9. 2017 je rada spolku v tomto složení:

Předseda spolku: pí. Součková (statutární orgán)

Jednatel spolku: pí. Kohoutová

Hospodář spolku:  pí. Folková

Stanovy jsou dostupné na nástěnkách školy a v kanceláři.

Pro školní rok 2017/2018 byl navržen a odsouhlasen příspěvek 500,-Kč na rodinu.

SBÍRÁME SBĚR:

Pro letošní školní rok jsme se opět:

  • zaregistrovali u AVE, Cvokařská ul. do sběrné soutěže, částky za nasbírané suroviny ve sběrovém týdnu budou posílánypo fakturaci přímo na náš účet vždy po 1. následujícího měsíce,
  • registrací jsme dosáhli na vyšší výkupní ceny za jednotlivé suroviny,
  • můžete sběr odvézt přímo do AVE: nahlásíte, že je sběr na náš spolek a jeho IČO (výše uvedeno) a vy dostanete potvrzení o množství sběru a částce, která bude na náš účet zaslána

Vzhledem k tomu, že se po letošních úpravách školky změnila možnost ukládání sběru, prosíme rodiče, kteří mohou, aby sběr odvezli přímo do AVE.

Sběrný týden: termíny budou vyvěšeny aktuálně na nástěnkách

Děkujeme všem dětem, rodičům a příznivcům za spoluúčast na sběrových týdnech.

PROJEKTY NAŠEHO SDRUŽENÍ:

"Naše zahrada - náš domov":

Ve školním roce 2013/2014:

Grant Nadačního fondu Zelený poklad v celkové částce 64.014,-Kč díky které může pokračovat přestavba školní zahrady mateřské školy na ekologickou školní zahradu podle návrhu architektky Jany Kadlecové. Část financí je ze sbírky Skauti dětem 2012 střediska Střela, kterou NF podpořil zdvojnásobením výtěžku sbírky.

Byl využit na nákup dubových palisád, nakloněných rovin do svahu, pevné kladiny, které jsem zapracovány jako prvky zahrady.

Grant Nadačního fondu Zelený poklad z Minigrantu Veolie v celkové částce 20.000,-Kč, ze které je vybudováno přírodní divadla v zadní části zahrady. Finance byly využity na nákup materiálu a bagrování. Celá stavba vzniká za přispění zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků a rodičů.

Ve školním roce 2014/2015:

Grant Nadačního fondu Zelený poklad v celkové částce 44.481,-Kč. Finance pochází ze sbírky Skauti dětem 2013 střediska Střela.

Finance byly využity při zemních pracech, stavebních úpravách a vzniku prvků v přírodním stylu pro hru dětí a herních prvků.