Sponzoři mateřské školy

Milí sponzoři, děkujeme Vám za Vaši podporu. 


Moc děkujeme:

Fě. META Plzeň za drobné předměty, které využijeme na dechová cvičení a rozvoj jemné motoriky našich dětí.

_______________________________________________________________________

Paní Mileně Štefkové za didaktické pomůcky a hračky, které věnovala školce na Vánoce 2018.

______________________________________________________________________

Rodičům, kteří připravují nadílku dárků v podobě pomůcek, hraček a knížek k letošním Vánocům.

______________________________________________________________________

Panu Vladimíru Novému z AUTOSERVISu PLZEŇ za nákup speciálního digittálního teploměru a relaxačních pomůcek do mateřské školy.

______________________________________________________________________

Zahradnictví JVV GINKGO s.r.o. se sídlem v Plzni, Vyhlídková 17 za dar v podobě mulčovací kůry na záhony naší zahrady, které byly po ukončení stavebních prací v nepříznivém stavu. Díky vstřícnosti vedení firmy a možnosti odběru dle našich potřeb jsme mohli uvést zahradu do původního stavu.

______________________________________________________________________

RK BAND country a western music za vytvoření příjemné atmosféry na zahradě naší mateřské školy v rámci akce "Pohádkový les" a podpoření naší akce bez nároku na honorář.

______________________________________________________________________

Dobrovolníkům z IKEA Zličín pod vedením Ing. Adély Joskové za pomoc při údržbě zahrad a vzniku nových prvků v areálech jednotlivých pracovišť mateřské školy a za následný dar ke Dni dětí v podobě triček, omalovánek a reklamních předmětů.

______________________________________________________________________

Panu Martinovi Novému, který nám pomocí bagříku odstranil nálety, kořeny keřů a dříve poražených stromů pro vznik nových prvků na zahradě - pařezové a luční zahrádky.

______________________________________________________________________

Fě. INSOLVENCE za další finanční dar v hodnotě 10.000,-Kč.

______________________________________________________________________

Fě. MECAS ESI s.r.o. za dar - polytechnickou stavebnici POLY-S14 v hodnotě 17.000,-Kč na podporu technického vzdělávání dětí předškolního věku. Jedná se o stavebnici z bukového dřeva, která umožňuje vytvářet různé funkční sestavy se zaměřením na technické detaily. Děti mohou postavit výrobky dle své fantazie, ale také dle návodných sešitů např. lokomotivu, ponorku, raketu a další modely pro pohyb na suchu, vodě i ve vzduchu.

________________________________________________________________________

Dobrovolníkům z fy. Doosan Škoda Power, kteří pravidelně 2x ročně vždy na jaře a na podzim v době od 8 do 15 hodin dobrovolně pomáhají s údržbou zahrad a dalšími pracemi pomáhají ke zvelebení venkovních areálů školy na pracovištích v Lazaretní 25 a Ke Špitálskému lesu 3.

______________________________________________________________________

Fě. LB MINERALS Horní Bříza děkujeme za 3 nákladní auta (cca 45 tun) písku do našeho suchého rybníku (05/2014).

______________________________________________________________________

Panu Žambůrkovi za odstranění travního porostu, zeminy a jejího přesunu po zahradě bagrem.

______________________________________________________________________

Děkujeme fě. INSOLVENCE za sponzorský dar.

________________________________________________________________________

Moc děkujeme za velmi vstřícné jednání a ochotu správci - p. Veverkovi z Povodí Vltavy, který nám vytipoval a ukázal ty správné vrbové pruty (délka 2 - 4m) v lokalitě Horní Břízy, které jsme si mohli ořezat pro vznik vrboviště na námi přetvářené zahradě na pracovišti Ke Špitálskému lesu.

______________________________________________________________________

Děkujeme p. Bebrovi a p. Kaprovi za odvoz sběru do sběrných surovin při týdnech sběru v MŠ (akce OS rodičů a příznivců MŠ vady řeči).

______________________________________________________________________

Pan Karel Jindra provedl sponzorsky geodetické zaměření zahrady naší mateřské školy - pracoviště Ke Špitálskému lesu 3. Moc děkujeme.

KAREL JINDRA, geodetické práce

tel.: 777 175 149, 377 932 680 (večer)

e-mail: kareljindra@seznam.cz