MŠ Lazaretní

Termíny CKP

8. setkání Centra kolegiální podpory

Čas: od 16:00 do 18:00
Místo setkání: MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, pracoviště Lazaretní 25, Plzeň-Doubravka

Téma setkání: "Práce s materiály"

Jak bude setkání vypadat? Setkání začneme krátkým videem, kde uvidíte pracovní, výtvarné, polytechnické a další aktivity s dětmi. Pokračovat budeme tvořivou dílnou, kde si budete moci vyzkoušet práci s různými materiály a pracovní techniky využitelné při práci v MŠ. Setkání zakončíme společnou diskuzí, při které si vyměníme zkušenosti a náměty pro práci s dětmi.

Připraveno bude i malé občerstvení :-)

Zájemci, hlaste se prosím na e-mailu: mslazaretni@email.cz nebo na facebooku: https://www.facebook.com/MSLazaretni/

7. setkání Centra kolegiální podpory

Čas: od 16:00 do 18:00
Místo setkání: MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, pracoviště Lazaretní 25, Plzeň-Doubravka

Téma setkání: "Jemná motorika"

Jak bude setkání vypadat? Setkání začneme krátkým videem, kde uvidíte činnosti podporující rozvoj jemné motoriky. Prohlédnout si budete moci také pomůcky, které v MŠ využíváme k rozvoji jemné motoriky. Prostor bude i pro výměnu zkušeností a nápadů pro práci s dětmi.

Připraveno bude i malé občerstvení :-)

Fotky z předchozích setkání naleznete na https://www.facebook.com/MSLazaretni/

6. setkání Centra kolegiální podpory

Čas: od 16:00 do 18:00
Místo setkání: MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, pracoviště Lazaretní 25, Plzeň-Doubravka

Téma setkání: "Pokusy a experimenty v MŠ"

Jak bude setkání vypadat? Setkání začneme krátkým videem, kde uvidíte pokusy, které jsme s dětmi zkoušeli. Ukážeme vám badatelské deníky, pracovní listy a pomůcky. Některé pokusy si sami vyzkoušíte.

Připraveno bude i malé občerstvení :-)

Fotky z předchozích setkání naleznete na https://www.facebook.com/MSLazaretni/ 

5. setkání Centra kolegiální podpory

Čas: od 16:00 do 18:00
Místo setkání: MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, pracoviště Lazaretní 25, Plzeň-Doubravka

Téma setkání: "Stavebnice"

Jak bude setkání vypadat? Přijďte se podívat k nám do školky, ukážeme vám prostředí MŠ a stavebnice, se kterými si děti nejraději hrají. Pustíme si krátké video s ukázkami činností a pak budeme diskutovat o činnostech, stavebnicích a námětech pro práci s dětmi.

Fotky z předchozích setkání naleznete na https://www.facebook.com/MSLazaretni/

4. setkání Centra kolegiální podpory

Termín: 13. 6. 2018
Čas: od 16:00 do 18:00
Místo setkání: MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, pracoviště Lazaretní 25, Plzeň-Doubravka

Téma setkání: "Hry s vodou (a dalšími živly)"

Jak bude setkání vypadat? Přijďte se podívat k nám do školky, ukážeme vám prostředí MŠ, pokusy a pomůcky, které využíváme k seznamování dětí s živly. Pustíme si krátké video s ukázkami činností a pak budeme diskutovat o činnostech, pomůckách a námětech pro práci s dětmi. 

Fotky z předchozích setkání naleznete na https://www.facebook.com/MSLazaretni/

3. setkání Centra kolegiální podpory

Termín: 16. 5. 2018
Čas: od 16:00 do 18:00
Místo setkání: MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, pracoviště Lazaretní 25, Plzeň-Doubravka

Téma setkání: "Poznáváme všemi smysly"

Jak bude setkání vypadat? Přijďte se podívat k nám do školky, ukážeme vám prostředí MŠ, kompenzační pomůcky pro děti se zrakovým postižením pomocí kterých rozvíjíme smyslové vnímání a další vyrobené i zakoupené pomůcky pro rozvoj smyslů. Pustíme si krátké video s ukázkami činností a pak budeme diskutovat o činnostech, pomůckách a námětech pro práci s dětmi.

Připraveno bude i malé občerstvení :-)

Zájemci, hlaste se prosím na e-mailu: mslazaretni@email.cz nebo na facebooku: https://www.facebook.com/MSLazaretni/

Fotky z předchozích setkání naleznete na https://www.facebook.com/MSLazaretni/


2. setkání Centra kolegiální podpory

Termín: 11. 4. 2018
Čas: od 16:00 do 18:00
Místo setkání: MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, pracoviště Lazaretní 25, Plzeň-Doubravka

Téma setkání: "Předmatematické představy"

Jak bude setkání vypadat? Přijďte se podívat k nám do školky, kde vám ukážeme pomůcky a aktivity, pomocí kterých děti seznamujeme se základními číselnými a matematickými pojmy. Prostor bude i pro diskuzi a výměnu zkušeností. Přinést můžete i svoje pomůcky, které se vám při práci s dětmi osvědčily a inspirovat tak další paní učitelky / pány učitele.

Připraveno bude i malé občerstvení :-)

Fotky z předchozích setkání naleznete na https://www.facebook.com/MSLazaretni/

1. setkání Centra kolegiální podpory

Termín: 14. 3. 2018
Čas: od 16:00 do 18:00
Místo setkání: MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, pracoviště Lazaretní 25, Plzeň-Doubravka

Téma setkání: "Badatelna"

Jak bude setkání vypadat? Budete si moci prohlédnout MŠ, představíme vám "badatelnu" - koutek zaměřený na objevování a polytechnickou výchovu, který jsme si ve třídě vytvořili. Pak budeme diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, nápady, příklady dobré praxe na téma objevování, bádání, experimentování dětí předškolního věku. Můžete s sebou přinést i pomůcky (nebo fotky), které s dětmi při "bádání" využíváte.