MŠ Jesenická

Třída A

 CO MÁME V PLÁNU NA LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK :

Ať je léto nebo zima, zvířátka se mají prima

Motto:Budeme si spolu hrát, zpívat si a povídat. Objevíme nové věci, vytvoříme nová přátelství a budeme se snažit, aby nám spolu bylo hezky a každý den byl důvod se zasmát.

Našim cílem bude naučit děti společně žít v novém prostředí, komunikovat mezi sebou i s dospělými, přijmout pravidla života v kolektivu, osvojit si základy sebeobsluhy. Pomůžeme dětem formou dramatizace pohádek a příběhů objevovat svět kolem nich.

Nabídneme dětem vysoce individuální přístup v malém kolektivu, úzkou spolupráci s rodinou, intenzivní logopedickou péči, kterou přizpůsobíme možnostem konkrétního dítěte.

Ve třídě budeme mít letos čtyři předškolní děti, věkové rozpětí od tří do šesti let, jednotlivé úkoly budeme individuálně přizpůsobovat možnostem jednotlivých dětí.

Budeme využívat individuální plány pro děti, které jsou v péči jednotlivých SPC.

U dětí, které nově nastoupí do MŠ, se budeme snažit postupně vytvářet společenské, hygienické a kulturní návyky, pomůžeme jim v navazování vztahů s ostatními dětmi.