MŠ Lazaretní

Třída

Ve školním roce 2017/18 do třídy "Želvičky" v MŠ Lazaretní chodí 9 chlapců a 1 holčička. Kapacita MŠ je 14 dětí.
Název Třídního vzdělávacího programu: "Hrajeme si s písničkami"
Název třídního vzdělávacího programu napovídá, že nás celým rokem bude provázet hudba a zpěv. Písničky budou sloužit jako motivace k jednotlivým hrám a činnostem, budou uvádět třídní rituály apod.

Metody a formy vzdělávání: Metody a formy využívané při práci s dětmi respektují vývojové, fyziologické, kognitivní a emocionální potřeby jednotlivých dětí. Poznatky a dovednosti si děti osvojují formou hry. Základem vzdělávací nabídky je vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí. Důraz je kladen na aktivitu dítěte, jeho samostatné objevování a poznávání. Tematické celky a projekty jsou navrženy a realizovány tak, aby v nich byl dostatečný prostor pro kooperativní, prožitkové a situační učení.