MŠ Špitálský les

  • Zaměstnanci

Zástupkyně ředitelky školy pro mateřské školy Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25:
Mgr. Karla Kaprová

Učitelky:

Bc. Bebrová Martina

Červená Dana

Filipová Dana

Jirásková Dana

Mourková Jana

Mgr. Němečková Jasmína

Nová Jana

Šedivá Lýdie


Speciální pedagog - logoped:
Mgr. Vitoušová Hana

Asistenti pedagoga:
Cinková Milota

Konečná Zdeňka

Koukolíková Petra

Mgr. Hana Perková

Viktor Petřík

Stonavská Iveta / Steifová Jana

Dana Štychová

Správní zaměstnanci:
Školnice: Cinková Milota
Úklid: Fialová Jitka, Nová Jana
Kuchařka: Štenglová Václava
Pomocná kuchařka: Fialová Jitka