MŠ Špitálský les

Zaměstnanci

Zástupkyně ředitelky školy pro mateřské školy Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25:
Mgr. Karla Kaprová

Učitelky:
Bc. Bebrová Martina
Červená Dana
Filipová Dana
Jirásková Dana
Mourková Jana
Nová Jana
Šedivá Lýdie
Mgr. Ťupová Juliána

Speciální pedagog - logoped:
Mgr. Vitoušová Hana

Asistenti pedagoga:
Cinková Milota
Koukolíková Petra
Laubrová Hana
Mgr. Hana Perková
Viktor Petřík
Dana Štychová

Správní zaměstnanci:
Školnice: Cinková Milota
Úklid: Fialová Jitka, Nová Jana
Kuchařka: Štenglová Václava
Pomocná kuchařka: Fialová Jitka