MŠ Lazaretní

Zaměstnanci

Zástupkyně ředitelky školy pro mateřské školy - ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25:
Mgr. Karla Kaprová

Učitelky:
Mgr. Alena Ditrychová
Bc. Zdeňka Pešková

Speciální pedagog - logoped:
Mgr. Jaromíra Pechová

Asistent pedagoga:
Hana Jindrová

Správní zaměstnanci:
Zdravotní sestra: Daniela Jakubcová
Úklid a výdej stravy:  Dagmar Valášková