MŠ Lazaretní

Zaměstnanci

Zástupkyně ředitelky školy pro mateřské školy - ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25:
Mgr. Karla Kaprová

Učitelky:
Mgr. Alena Ditrychová
Bc. Zdeňka Pešková

Speciální pedagog - logoped:
Mgr. Pechová Jaromíra

Asistenti pedagoga:
Aubrechtová Iveta
Mgr. Vostracká Šárka

Správní zaměstnanci:
Zdravotní sestra: Jakubcová Daniela
Úklid a výdej stravy: Valášková Dagmar