MŠ Jesenická

Zaměstnanci

Zástupkyně ředitelky školy pro mateřské školy Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25:
Mgr. Karla Kaprová

Učitelky:
Kořánková Eva
Maříková Věra
Bc. Hajžmanová Miroslava
Toušková Pavlína

Speciální pedagog - logoped:
Mgr. Jaromíra Pechová

Asistenti pedagoga:
Bočková Petra
Somolíková Kateřina

Správní zaměstnanci:
Úklid a výdej stravy: Dašková Martina